Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG432P20 Úvod do studia přírodních zdrojů

Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 7 / 29 (24 %) Učebna: G1 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá6x85.7 %
průměrná1x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné6x85.7 %
nízké1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14

Vyučující

Přikryl Richard ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne4x57.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Přikryl Richard je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Přikryl Richard je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x71.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano7x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x57.1 %
žena3x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.7x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%2x28.6 %
75 – 50%3x42.9 %
50 – 25%2x28.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré3x42.9 %
nadprůměrné1x14.3 %
průměrné3x42.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký2x28.6 %
průměrný5x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký0x0 %
průměrný7x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět