Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P05N Úvod do biologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 40 (45 %) Učebna: CH2 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá8x44.4 %
průměrná8x44.4 %
špatná2x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne8x44.4 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné16x88.9 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Cvrčková Fatima ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Mašková Petra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.39
Cvrčková Fatima je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Mašková Petra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Cvrčková Fatima je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.83
Mašková Petra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x72.2 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano14x77.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x22.2 %
žena14x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%8x44.4 %
75 – 50%7x38.9 %
50 – 25%2x11.1 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.78
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký0x0 %
průměrný11x61.1 %
nízký7x38.9 %
průměr 2.39
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x5.6 %
průměrný12x66.7 %
nízký5x27.8 %
průměr 2.22
Vybrat jiný předmět