Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB130P08 Základy zahradnictví

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 2 kr.
Respondentů: 56 / 123 (46 %) Učebna: KFR Termín: St,13:10
Poznámka: Spojené hodnocení pro předměty MB130P08 a MB130C73

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá44x78.6 %
dobrá12x21.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano17x30.4 %
spíše ano25x44.6 %
spíše ne9x16.1 %
rozhodně ne3x5.4 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 1.96
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano13x23.2 %
spíše ano26x46.4 %
spíše ne14x25 %
rozhodně ne3x5.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano30x53.6 %
spíše ano22x39.3 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.4 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano25x44.6 %
spíše ano18x32.1 %
spíše ne4x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x16.1 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x3.6 %
přiměrěné48x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x10.7 %
průměr 1.96

Vyučující

Ponert Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano31x55.4 %
spíše ano16x28.6 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x14.3 %
průměr 1.38
Tyč Dimitrij ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano46x83.6 %
spíše ano9x16.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Tylová Edita ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano49x89.1 %
spíše ano6x10.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Ponert Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano45x80.4 %
spíše ano3x5.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x14.3 %
průměr 1.06
Tyč Dimitrij je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano51x92.7 %
spíše ano4x7.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Tylová Edita je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano51x92.7 %
spíše ano3x5.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.06
Ponert Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano12x21.4 %
spíše ano1x1.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x76.8 %
průměr 1.08
Tyč Dimitrij je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano12x21.8 %
spíše ano2x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x74.5 %
průměr 1.14
Tylová Edita je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano15x27.3 %
spíše ano3x5.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x67.3 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano42x75 %
spíše ano13x23.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano46x82.1 %
spíše ano10x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano50x89.3 %
spíše ano5x8.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž14x25 %
žena42x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.52x92.9 %
Nmgr.4x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé56x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%37x66.1 %
75 – 50%13x23.2 %
50 – 25%4x7.1 %
méně než 25%2x3.6 %
průměr 1.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné9x16.1 %
průměrné46x82.1 %
podprůměrné1x1.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký40x71.4 %
průměrný16x28.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký34x60.7 %
průměrný21x37.5 %
nízký1x1.8 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět