Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P75 Základy virologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 72 / 212 (34 %) Učebna: B3 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá53x73.6 %
dobrá17x23.6 %
průměrná2x2.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano40x55.6 %
spíše ano26x36.1 %
spíše ne5x6.9 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano42x58.3 %
spíše ano29x40.3 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano56x77.8 %
spíše ano12x16.7 %
spíše ne3x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.4 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano36x50 %
spíše ano21x29.2 %
spíše ne5x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x13.9 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x1.4 %
přiměrěné56x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit15x20.8 %
průměr 1.98

Vyučující

Morávková Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano55x76.4 %
spíše ano16x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Morávková Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano67x93.1 %
spíše ano5x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Morávková Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x7 %
spíše ano5x7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit61x85.9 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano54x75 %
spíše ano18x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano67x93.1 %
spíše ano5x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano52x72.2 %
spíše ano18x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.8 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž16x22.2 %
žena56x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.72x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé72x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%52x72.2 %
75 – 50%16x22.2 %
50 – 25%4x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré4x5.6 %
nadprůměrné15x20.8 %
průměrné53x73.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký44x61.1 %
průměrný27x37.5 %
nízký1x1.4 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký40x55.6 %
průměrný32x44.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Vybrat jiný předmět