Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG440P02 Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin

Ústav petrologie a strukturní geologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 4 / 20 (20 %) Učebna: PP Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x100 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano2x50 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano4x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x25 %
přiměrěné3x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75

Vyučující

Faryad Shah Wali ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano1x25 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Holub František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano1x25 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Verner Kryštof ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano1x25 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Faryad Shah Wali je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 1
Holub František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 1.33
Verner Kryštof je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Faryad Shah Wali je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 1
Holub František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 1
Verner Kryštof je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano4x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x75 %
žena1x25 %
průměr 1.25
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.4x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé4x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%4x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné4x100 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký1x25 %
průměrný2x50 %
nízký1x25 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x25 %
průměrný3x75 %
nízký0x0 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět