Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P71 Základy molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 60 / 193 (31 %) Učebna: VG Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá7x11.9 %
dobrá25x42.4 %
průměrná24x40.7 %
špatná2x3.4 %
velmi špatná1x1.7 %
průměr 2.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano19x32.2 %
spíše ano35x59.3 %
spíše ne4x6.8 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano43x72.9 %
spíše ano15x25.4 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano19x32.2 %
spíše ano26x44.1 %
spíše ne9x15.3 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit4x6.8 %
průměr 1.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano4x6.8 %
spíše ano26x44.1 %
spíše ne13x22 %
rozhodně ne5x8.5 %
nemohu posoudit11x18.6 %
průměr 2.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké23x39 %
přiměrěné22x37.3 %
nízké1x1.7 %
nemohu posoudit13x22 %
průměr 1.52

Vyučující

Pospíšek Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano5x8.5 %
spíše ano27x45.8 %
spíše ne24x40.7 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 2.37
Pospíšek Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano32x54.2 %
spíše ano26x44.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Pospíšek Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x8.6 %
spíše ano6x10.3 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit45x77.6 %
průměr 1.77
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano10x17.2 %
spíše ano35x60.3 %
spíše ne11x19 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 2.05
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano14x23.7 %
spíše ano26x44.1 %
spíše ne17x28.8 %
rozhodně ne2x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano22x37.3 %
spíše ano23x39 %
spíše ne10x16.9 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit3x5.1 %
průměr 1.82

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž18x30 %
žena42x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.57x98.3 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x1.7 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé56x94.9 %
opakovaně3x5.1 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%35x59.3 %
75 – 50%17x28.8 %
50 – 25%7x11.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x1.7 %
nadprůměrné17x28.8 %
průměrné39x66.1 %
podprůměrné1x1.7 %
špatné1x1.7 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký14x23.7 %
průměrný41x69.5 %
nízký4x6.8 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x5.1 %
průměrný45x76.3 %
nízký11x18.6 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět