Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ370P424 Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 47 (43 %) Učebna: K1 Termín: St,14:50
Poznámka: 2 Paralelky ST, K1

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá8x40 %
průměrná7x35 %
špatná4x20 %
velmi špatná1x5 %
průměr 2.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano5x25 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano8x40 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano9x45 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano8x40 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 2.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x20 %
přiměrěné15x75 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85

Vyučující

Indrová Magdalena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano5x25 %
spíše ne11x55 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.58
Indrová Magdalena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano6x30 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Indrová Magdalena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano2x10 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano9x45 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.6
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano7x35 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne9x47.4 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž13x65 %
žena7x35 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.18x90 %
Nmgr.2x10 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé17x89.5 %
opakovaně2x10.5 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%16x80 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%2x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné11x55 %
podprůměrné2x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x40 %
průměrný8x40 %
nízký4x20 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký9x45 %
průměrný9x45 %
nízký2x10 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět