Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ370P422 Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 7 / 17 (41 %) Učebna: K1 Termín: Út,08:10
Poznámka: Paralelka ÚT 8:10, K1

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá5x71.4 %
průměrná2x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x42.9 %
přiměrěné4x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Vyučující

Slačíková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Součková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Slačíková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Součková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Slačíková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x71.4 %
průměr 2
Součková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x71.4 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x57.1 %
žena3x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.6x85.7 %
Nmgr.1x14.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé5x71.4 %
opakovaně2x28.6 %
průměr 1.29
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%5x71.4 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x28.6 %
průměr 1.86
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x28.6 %
průměrné4x57.1 %
podprůměrné1x14.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký1x14.3 %
průměrný6x85.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.86
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x42.9 %
průměrný4x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět