Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ370P42 Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 27 / 101 (27 %) Učebna: VG Termín: po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x11.5 %
dobrá9x34.6 %
průměrná9x34.6 %
špatná5x19.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.72
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké7x26.9 %
přiměrěné17x65.4 %
nízké2x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81

Vyučující

Štych Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne12x46.2 %
rozhodně ne4x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.65
Štych Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.56
Štych Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x50 %
průměr 1.54
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne8x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.12
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano13x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.52
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.68

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž18x66.7 %
žena9x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%15x55.6 %
75 – 50%7x25.9 %
50 – 25%5x18.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x7.4 %
nadprůměrné4x14.8 %
průměrné20x74.1 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký4x14.8 %
průměrný18x66.7 %
nízký5x18.5 %
průměr 2.04
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký9x33.3 %
průměrný16x59.3 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.74
Vybrat jiný předmět