Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360S06 Základy geoinformatiky II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 20 / 34 (59 %) Učebna: PR Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x20 %
průměrná4x20 %
špatná8x40 %
velmi špatná4x20 %
průměr 3.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano11x55 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano8x40 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano8x40 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.06
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x35 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne4x20 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 2.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x10 %
přiměrěné12x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 1.86

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano1x5 %
spíše ne10x50 %
rozhodně ne8x40 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.25
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x50 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.65
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano4x20 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit10x50 %
průměr 2.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x30 %
spíše ne9x45 %
rozhodně ne4x20 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.89
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano8x40 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano7x35 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne8x40 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.95

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x30 %
žena14x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.16x80 %
Nmgr.4x20 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%18x90 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x30 %
průměrné13x65 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký6x30 %
průměrný9x45 %
nízký5x25 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x5 %
průměrný9x45 %
nízký10x50 %
průměr 2.45
Vybrat jiný předmět