Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P88 Základy bioinformatiky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Zk; 5 kr.
Respondentů: 21 / 53 (40 %) Učebna: PUA Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá17x81 %
dobrá4x19 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x4.8 %
přiměrěné15x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x23.8 %
průměr 1.94

Vyučující

Novotný Marian ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Cvrčková Fatima ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano5x25 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 2.47
Hampl Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.41
Novotný Marian je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano21x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Cvrčková Fatima je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x50 %
průměr 1.5
Hampl Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1
Novotný Marian je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x61.9 %
průměr 1.13
Cvrčková Fatima je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x95 %
průměr 2
Hampl Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x90 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x23.8 %
žena16x76.2 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.18x85.7 %
Nmgr.2x9.5 %
Ph.D.1x4.8 %
průměr 1.19
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%15x71.4 %
75 – 50%6x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné7x33.3 %
průměrné12x57.1 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký11x52.4 %
průměrný10x47.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký12x57.1 %
průměrný9x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět