Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P13B Zoologie obratlovců

Katedra zoologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 10 / 54 (19 %) Učebna: B7 Termín: Pá,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá5x50 %
dobrá1x10 %
průměrná3x30 %
špatná1x10 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné4x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 2

Vyučující

Vohralík Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano2x20 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.89
Švátora Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.57
Fuchs Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.22
Vohralík Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.25
Švátora Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.33
Fuchs Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.14
Vohralík Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 1.67
Švátora Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x77.8 %
průměr 2
Fuchs Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano7x70 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž1x10 %
žena9x90 %
průměr 1.9
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x60 %
75 – 50%3x30 %
50 – 25%1x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x20 %
nadprůměrné3x30 %
průměrné5x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký7x70 %
průměrný3x30 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x20 %
průměrný5x50 %
nízký3x30 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět