Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P13A Zoologie obratlovců

Katedra zoologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 21 / 115 (18 %) Učebna: B7 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x14.3 %
dobrá10x47.6 %
průměrná6x28.6 %
špatná2x9.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x4.8 %
přiměrěné13x61.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 1.93

Vyučující

Horáček Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.35
Horáček Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.44
Horáček Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x95.2 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne8x38.1 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano14x66.7 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 2.05

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x14.3 %
žena18x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%12x57.1 %
75 – 50%7x33.3 %
50 – 25%2x9.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné3x14.3 %
průměrné16x76.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký11x52.4 %
průměrný8x38.1 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x19 %
průměrný10x47.6 %
nízký7x33.3 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět