Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P11 Vývojová biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 55 / 257 (21 %) Učebna: VG Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá26x47.3 %
dobrá27x49.1 %
průměrná2x3.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano24x43.6 %
spíše ano28x50.9 %
spíše ne2x3.6 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano43x78.2 %
spíše ano12x21.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano28x50.9 %
spíše ano15x27.3 %
spíše ne2x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x18.2 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano16x29.1 %
spíše ano21x38.2 %
spíše ne4x7.3 %
rozhodně ne2x3.6 %
nemohu posoudit12x21.8 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké7x12.7 %
přiměrěné35x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit13x23.6 %
průměr 1.83

Vyučující

Krylov Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano45x81.8 %
spíše ano9x16.4 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Macůrková Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x5.5 %
spíše ano30x54.5 %
spíše ne16x29.1 %
rozhodně ne2x3.6 %
nemohu posoudit4x7.3 %
průměr 2.33
Žárský Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x13 %
spíše ano11x20.4 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit34x63 %
průměr 1.8
Krylov Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano51x92.7 %
spíše ano3x5.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.06
Macůrková Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano39x70.9 %
spíše ano7x12.7 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x14.5 %
průměr 1.19
Žárský Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x25.9 %
spíše ano2x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x70.4 %
průměr 1.13
Krylov Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x14.8 %
spíše ano4x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x77.8 %
průměr 1.33
Macůrková Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x5.6 %
spíše ano2x3.7 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x88.9 %
průměr 1.67
Žárský Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x7.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit49x92.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano37x67.3 %
spíše ano18x32.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano55x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano35x63.6 %
spíše ano12x21.8 %
spíše ne4x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x7.3 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž11x20 %
žena44x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.52x94.5 %
Nmgr.3x5.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé55x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%29x52.7 %
75 – 50%19x34.5 %
50 – 25%6x10.9 %
méně než 25%1x1.8 %
průměr 1.62
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x3.6 %
nadprůměrné11x20 %
průměrné42x76.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký23x41.8 %
průměrný31x56.4 %
nízký1x1.8 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký19x34.5 %
průměrný35x63.6 %
nízký1x1.8 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět