Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC230P07 Teoretické základy analytické chemie

Katedra analytické chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 25 (52 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá11x84.6 %
dobrá2x15.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x92.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2

Vyučující

Nesměrák Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Nesměrák Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Nesměrák Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.1x7.7 %
Nmgr.12x92.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.92
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%11x84.6 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký6x46.2 %
průměrný7x53.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x23.1 %
průměrný10x76.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět