Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P603 Subsaharská Afrika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 89 (19 %) Učebna: B7 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá7x41.2 %
dobrá8x47.1 %
průměrná2x11.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x76.5 %
nízké2x11.8 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.13

Vyučující

Frajer Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Frajer Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.13
Frajer Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.16x94.1 %
Nmgr.1x5.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x41.2 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%7x41.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x47.1 %
průměrný9x52.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký6x37.5 %
průměrný9x56.3 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět