Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P633 Strategické plánování

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 16 / 35 (46 %) Učebna: LR Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá8x50 %
dobrá8x50 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano4x25 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x25 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.71

Vyučující

Vozáb Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Vozáb Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vozáb Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x68.8 %
průměr 2.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž10x62.5 %
žena6x37.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.1x6.3 %
Nmgr.15x93.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné9x56.3 %
průměrné4x25 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.25
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký14x87.5 %
průměrný2x12.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký9x56.3 %
průměrný7x43.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Vybrat jiný předmět