Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P78 Rozvojová studia

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 29 (66 %) Učebna: VEZ Termín: St,19:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá11x57.9 %
průměrná7x36.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x5.3 %
průměr 2.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne7x36.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x10.5 %
přiměrěné13x68.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.87

Vyučující

Novotný Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne9x47.4 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.68
Novotný Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Novotný Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.11
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž10x52.6 %
žena9x47.4 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.19x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%13x68.4 %
75 – 50%6x31.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné12x63.2 %
průměrné7x36.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.37
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký4x21.1 %
průměrný11x57.9 %
nízký4x21.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x15.8 %
průměrný11x57.9 %
nízký5x26.3 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět