Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 0 kr.
Respondentů: 10 / 24 (42 %) Učebna: KFR Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá5x50 %
dobrá5x50 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x10 %
přiměrěné7x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.88

Vyučující

Lipavská Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Nátr Lubomír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.25
Smýkal Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2
Lipavská Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Nátr Lubomír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.13
Smýkal Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38
Lipavská Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x70 %
průměr 1.67
Nátr Lubomír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 3
Smýkal Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x60 %
žena4x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.9x90 %
Nmgr.1x10 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x60 %
75 – 50%3x30 %
50 – 25%1x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x20 %
nadprůměrné4x40 %
průměrné4x40 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký7x70 %
průměrný3x30 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký5x50 %
průměrný5x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět