Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P64 Repetitorium chemie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 46 / 230 (20 %) Učebna: B7 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá22x47.8 %
dobrá20x43.5 %
průměrná3x6.5 %
špatná1x2.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano14x31.1 %
spíše ano24x53.3 %
spíše ne5x11.1 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.84
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano22x48.9 %
spíše ano18x40 %
spíše ne3x6.7 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.61
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano28x62.2 %
spíše ano8x17.8 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x17.8 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano17x37 %
spíše ano19x41.3 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x19.6 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné38x82.6 %
nízké2x4.3 %
nemohu posoudit6x13 %
průměr 2.05

Vyučující

Gabriel Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano29x63 %
spíše ano12x26.1 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.47
Gabriel Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano39x86.7 %
spíše ano6x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Gabriel Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x15.9 %
spíše ano5x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x72.7 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano23x50 %
spíše ano19x41.3 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano36x78.3 %
spíše ano8x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano39x84.8 %
spíše ano7x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž15x32.6 %
žena31x67.4 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.46x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé46x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%21x45.7 %
75 – 50%21x45.7 %
50 – 25%4x8.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré4x8.9 %
nadprůměrné7x15.6 %
průměrné34x75.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký9x19.6 %
průměrný33x71.7 %
nízký4x8.7 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x8.9 %
průměrný33x73.3 %
nízký8x17.8 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět