Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG421P08 Regionální geologie

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 10 / 31 (32 %) Učebna: VP Termín: Pá,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x22.2 %
dobrá2x22.2 %
průměrná4x44.4 %
špatná1x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano2x20 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.22
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano2x20 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano2x20 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x30 %
přiměrěné5x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.63

Vyučující

Kachlík Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x30 %
spíše ne4x40 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2.75
Opluštil Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x100 %
Kachlík Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.38
Opluštil Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x100 %
Kachlík Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 1.5
Opluštil Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x50 %
žena5x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé8x80 %
opakovaně2x20 %
průměr 1.2
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x70 %
75 – 50%1x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x20 %
průměr 1.7
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné3x30 %
průměrné5x50 %
podprůměrné1x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x30 %
průměrný2x20 %
nízký5x50 %
průměr 2.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x10 %
průměrný5x50 %
nízký4x40 %
průměr 2.3
Vybrat jiný předmět