Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P09 Regionální geografie Evropy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 42 / 163 (26 %) Učebna: VG Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x4.8 %
dobrá19x45.2 %
průměrná20x47.6 %
špatná1x2.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano9x21.4 %
spíše ano20x47.6 %
spíše ne11x26.2 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano28x66.7 %
spíše ano14x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano1x2.4 %
spíše ano12x28.6 %
spíše ne19x45.2 %
rozhodně ne9x21.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 2.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x7.1 %
spíše ano10x23.8 %
spíše ne12x28.6 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit16x38.1 %
průměr 2.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké13x31 %
přiměrěné23x54.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x14.3 %
průměr 1.64

Vyučující

Havlíček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano9x22 %
spíše ano25x61 %
spíše ne5x12.2 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.95
Vilímek Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne19x47.5 %
rozhodně ne4x10 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 2.66
Havlíček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano24x57.1 %
spíše ano16x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.4
Vilímek Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano13x31.7 %
spíše ano21x51.2 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit4x9.8 %
průměr 1.76
Havlíček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x2.4 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit39x92.9 %
průměr 2
Vilímek Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x2.4 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x92.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x11.9 %
spíše ano34x81 %
spíše ne3x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano29x69 %
spíše ano10x23.8 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano10x23.8 %
spíše ano23x54.8 %
spíše ne8x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.95

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž12x28.6 %
žena30x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.33x78.6 %
Nmgr.9x21.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.21
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé40x95.2 %
opakovaně2x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%25x59.5 %
75 – 50%10x23.8 %
50 – 25%6x14.3 %
méně než 25%1x2.4 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x2.4 %
nadprůměrné11x26.2 %
průměrné26x61.9 %
podprůměrné4x9.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký17x40.5 %
průměrný24x57.1 %
nízký1x2.4 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x9.5 %
průměrný32x76.2 %
nízký6x14.3 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět