Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P31 Přírodní ohrožení a rizika

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 7 / 64 (11 %) Učebna: K2 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x57.1 %
průměrná3x42.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2

Vyučující

Vilímek Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Müller Miloslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Smolíková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vilímek Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Müller Miloslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Smolíková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vilímek Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x57.1 %
průměr 1.67
Müller Miloslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x57.1 %
průměr 1.33
Smolíková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x83.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x42.9 %
žena4x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.7x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%4x57.1 %
75 – 50%3x42.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x42.9 %
průměrné4x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x42.9 %
průměrný4x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x14.3 %
průměrný4x57.1 %
nízký2x28.6 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět