Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180C36L První pomoc - simulace letní

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 26 / 36 (72 %) Učebna: B15 Termín: 0,09:00
Poznámka: Hodnocení pro paralelky - 18.5. 9h, B15 a 19.5. 9h, B15

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá23x88.5 %
dobrá2x7.7 %
průměrná1x3.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit14x53.8 %
průměr 1.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x65.4 %
průměr 1.11
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x3.8 %
přiměrěné21x80.8 %
nízké4x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12

Vyučující

Havlová Michaela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1
Pinkr Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Tauchen Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.33
Havlová Michaela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1
Pinkr Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Tauchen Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.08
Havlová Michaela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1
Pinkr Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x73.1 %
průměr 1.57
Tauchen Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž9x34.6 %
žena17x65.4 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.16x61.5 %
Nmgr.10x38.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.38
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%25x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné8x30.8 %
průměrné16x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký22x84.6 %
průměrný4x15.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký15x57.7 %
průměrný11x42.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět