Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P95 Politická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 14 / 27 (52 %) Učebna: LR Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x28.6 %
průměrná6x42.9 %
špatná4x28.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano7x50 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.92

Vyučující

Dostál Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.64
Tomeš Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne8x57.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Dostál Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Tomeš Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.85
Dostál Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.78
Tomeš Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.45

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž8x57.1 %
žena6x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.14x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x42.9 %
75 – 50%6x42.9 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné6x42.9 %
průměrné7x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký5x35.7 %
průměrný8x57.1 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký0x0 %
průměrný7x50 %
nízký7x50 %
průměr 2.5
Vybrat jiný předmět