Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P76 Organická chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 28 / 126 (22 %) Učebna: CH1 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá11x39.3 %
dobrá8x28.6 %
průměrná9x32.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano18x64.3 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano21x75 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano10x35.7 %
spíše ano16x57.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké15x53.6 %
přiměrěné10x35.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.4

Vyučující

Machara Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne7x25 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Machara Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Machara Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x67.9 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano14x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano21x75 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano10x35.7 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.73

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x21.4 %
žena22x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.27x96.4 %
Nmgr.1x3.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé24x85.7 %
opakovaně4x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%20x71.4 %
75 – 50%7x25 %
50 – 25%1x3.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x7.1 %
nadprůměrné6x21.4 %
průměrné18x64.3 %
podprůměrné2x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký6x21.4 %
průměrný19x67.9 %
nízký3x10.7 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x14.3 %
průměrný21x75 %
nízký3x10.7 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět