Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P573 Obnovitelné zdroje energie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 28 / 33 (85 %) Učebna: VEZ Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá6x21.4 %
dobrá13x46.4 %
průměrná9x32.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano16x57.1 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne7x25 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit12x42.9 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x67.9 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x3.6 %
přiměrěné19x67.9 %
nízké1x3.6 %
nemohu posoudit7x25 %
průměr 2

Vyučující

Sládek Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x21.4 %
spíše ano18x64.3 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Sládek Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.27
Sládek Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x39.3 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano14x50 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano22x78.6 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne10x35.7 %
rozhodně ne5x17.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž22x78.6 %
žena6x21.4 %
průměr 1.21
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.22x78.6 %
Nmgr.6x21.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.21
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé27x96.4 %
opakovaně1x3.6 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%13x46.4 %
75 – 50%8x28.6 %
50 – 25%3x10.7 %
méně než 25%4x14.3 %
průměr 1.93
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré5x17.9 %
nadprůměrné4x14.3 %
průměrné19x67.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x28.6 %
průměrný19x67.9 %
nízký1x3.6 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký6x21.4 %
průměrný21x75 %
nízký1x3.6 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět