Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P65 Obecná a srovnávací fyziologie

Katedra fyziologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 46 (26 %) Učebna: B2 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x25 %
dobrá5x41.7 %
průměrná2x16.7 %
špatná2x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.09
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x8.3 %
přiměrěné3x25 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 1.75

Vyučující

Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 2.14
Pácha Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Řezáčová Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 1.14
Pácha Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.2
Řezáčová Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.13
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.33
Pácha Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x91.7 %
průměr 1
Řezáčová Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x33.3 %
žena8x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%9x75 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné9x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký7x58.3 %
průměrný4x33.3 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x16.7 %
průměrný8x66.7 %
nízký2x16.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět