Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P47 Mezinárodní migrace

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 11 / 21 (52 %) Učebna: Z1 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x27.3 %
dobrá7x63.6 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x50 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x27.3 %
přiměrěné6x54.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.67

Vyučující

Drbohlav Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Drbohlav Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Drbohlav Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x27.3 %
žena8x72.7 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.10x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x54.5 %
75 – 50%5x45.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné3x27.3 %
průměrné7x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký4x36.4 %
průměrný6x54.5 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x36.4 %
průměrný6x54.5 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět