Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P53 Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 21 / 26 (81 %) Učebna: K1 Termín: Čt,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá9x42.9 %
dobrá10x47.6 %
průměrná2x9.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.95
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x76.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x23.8 %
průměr 2

Vyučující

Šídlo Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Šídlo Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Šídlo Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 1.47
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano21x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x19 %
žena17x81 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.2x9.5 %
Nmgr.19x90.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.9
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%21x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné20x95.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký7x33.3 %
průměrný14x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký5x23.8 %
průměrný16x76.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět