Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P60UFZ Meteorologie a klimatologie, hydrologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 39 / 163 (24 %) Učebna: VG Termín: Po,12:20
Poznámka: Společné hodnocení za 3 předměty: MZ330P60U, MZ330P60F, MZ330P60Z

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá16x41 %
dobrá19x48.7 %
průměrná4x10.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano17x43.6 %
spíše ano19x48.7 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano26x66.7 %
spíše ano12x30.8 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano13x33.3 %
spíše ano18x46.2 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.8 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano12x30.8 %
spíše ano17x43.6 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x17.9 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké7x17.9 %
přiměrěné27x69.2 %
nízké1x2.6 %
nemohu posoudit4x10.3 %
průměr 1.83

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano24x64.9 %
spíše ano10x27 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano13x34.2 %
spíše ne8x21.1 %
rozhodně ne2x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Kocum Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano8x24.2 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne6x18.2 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit7x21.2 %
průměr 2
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano28x75.7 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano21x55.3 %
spíše ano15x39.5 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Kocum Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x24.2 %
průměr 1.52
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x16.2 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit21x56.8 %
průměr 1.81
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x18.4 %
spíše ano6x15.8 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x57.9 %
průměr 1.75
Kocum Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x15.2 %
spíše ano4x12.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x72.7 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano17x44.7 %
spíše ano17x44.7 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano23x60.5 %
spíše ano15x39.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano22x57.9 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne4x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.51

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž29x74.4 %
žena10x25.6 %
průměr 1.26
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.38x97.4 %
Nmgr.1x2.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé38x97.4 %
opakovaně1x2.6 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%32x82.1 %
75 – 50%6x15.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x2.6 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré3x7.7 %
nadprůměrné13x33.3 %
průměrné23x59 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.51
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký25x64.1 %
průměrný12x30.8 %
nízký2x5.1 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký16x41 %
průměrný19x48.7 %
nízký4x10.3 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět