Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
Katedra }
Předmět

MS710P56 Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 37 / 133 (28 %) Učebna: VP Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x8.1 %
dobrá18x48.6 %
průměrná14x37.8 %
špatná1x2.7 %
velmi špatná1x2.7 %
průměr 2.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano26x70.3 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano25x67.6 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano16x43.2 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké13x35.1 %
přiměrěné18x48.6 %
nízké1x2.7 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.63

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x2.7 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne15x40.5 %
rozhodně ne6x16.2 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 2.76
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne8x21.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 2.03
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x13.9 %
spíše ano6x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x69.4 %
průměr 1.55
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano11x29.7 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne6x16.2 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano34x91.9 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano27x73 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž10x27 %
žena27x73 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.36x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé36x97.3 %
opakovaně1x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%22x59.5 %
75 – 50%11x29.7 %
50 – 25%3x8.1 %
méně než 25%1x2.7 %
průměr 1.54
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x5.4 %
nadprůměrné8x21.6 %
průměrné25x67.6 %
podprůměrné2x5.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký5x13.5 %
průměrný26x70.3 %
nízký6x16.2 %
průměr 2.03
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký7x18.9 %
průměrný25x67.6 %
nízký5x13.5 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět