Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P970 Lokální a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 25 / 44 (57 %) Učebna: LR Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá15x60 %
dobrá10x40 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano6x24 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano14x56 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x8 %
přiměrěné21x84 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.91

Vyučující

Blažek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano9x36 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Květoň Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Blažek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Květoň Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Blažek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x44 %
průměr 1.36
Květoň Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x72.7 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž15x60 %
žena10x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.25x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%16x64 %
75 – 50%9x36 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x8 %
nadprůměrné10x40 %
průměrné13x52 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký17x68 %
průměrný7x28 %
nízký1x4 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký10x40 %
průměrný13x52 %
nízký2x8 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět