Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P19 Klinická a analytická biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 25 / 69 (36 %) Učebna: CH1 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá24x96 %
dobrá1x4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano3x12 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano6x24 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké11x44 %
přiměrěné11x44 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.5

Vyučující

Martínková Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Martínková Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano25x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Martínková Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x64 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano25x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano24x96 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x24 %
žena19x76 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.14x56 %
Nmgr.10x40 %
Ph.D.1x4 %
průměr 1.48
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé23x92 %
opakovaně2x8 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%23x92 %
75 – 50%1x4 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné11x44 %
průměrné14x56 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký22x88 %
průměrný3x12 %
nízký0x0 %
průměr 1.12
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký18x72 %
průměrný7x28 %
nízký0x0 %
průměr 1.28
Vybrat jiný předmět