Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180S15 Hlasová výchova a rétorika

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 26 / 41 (63 %) Učebna: B4 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá15x57.7 %
dobrá6x23.1 %
průměrná5x19.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit14x53.8 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x53.8 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x7.7 %
přiměrěné24x92.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Vyučující

Szymiková Regina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Szymiková Regina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Szymiková Regina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x80.8 %
průměr 2.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x11.5 %
žena23x88.5 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.10x38.5 %
Nmgr.15x57.7 %
Ph.D.1x3.8 %
průměr 1.65
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%24x92.3 %
75 – 50%2x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné11x42.3 %
průměrné13x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký19x73.1 %
průměrný5x19.2 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.35
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký13x50 %
průměrný9x34.6 %
nízký4x15.4 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět