Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P15U Genetika pro učitelské kombinace

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 25 (44 %) Učebna: B2 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x27.3 %
dobrá6x54.5 %
průměrná2x18.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.91
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x72.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 2

Vyučující

Rothová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09
Rothová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Rothová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž1x9.1 %
žena10x90.9 %
průměr 1.91
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x9.1 %
průměr 1.55
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné1x9.1 %
průměrné8x72.7 %
podprůměrné1x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x27.3 %
průměrný7x63.6 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x18.2 %
průměrný8x72.7 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět