Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P26B Fyziologie živočichů a člověka

Katedra fyziologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 5/0 Zk; 7 kr.
Respondentů: 38 / 165 (23 %) Učebna: B3 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá19x50 %
dobrá16x42.1 %
průměrná3x7.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano25x65.8 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano29x76.3 %
spíše ano8x21.1 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano23x60.5 %
spíše ano12x31.6 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano13x34.2 %
spíše ano12x31.6 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne2x5.3 %
nemohu posoudit8x21.1 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké10x26.3 %
přiměrěné24x63.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x10.5 %
průměr 1.71

Vyučující

Vyskočil František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Pácha Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano9x23.7 %
spíše ano20x52.6 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.9 %
průměr 1.91
Vyskočil František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano36x94.7 %
spíše ano2x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Pácha Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano29x76.3 %
spíše ano4x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.2 %
průměr 1.12
Vyskočil František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x10.5 %
spíše ano3x7.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x81.6 %
průměr 1.43
Pácha Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x5.4 %
spíše ano1x2.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x91.9 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano16x42.1 %
spíše ano19x50 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano32x84.2 %
spíše ano6x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano19x50 %
spíše ano10x26.3 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne2x5.3 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.76

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž8x21.1 %
žena30x78.9 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.38x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé38x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%23x60.5 %
75 – 50%13x34.2 %
50 – 25%2x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x5.3 %
nadprůměrné9x23.7 %
průměrné26x68.4 %
podprůměrné1x2.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký20x52.6 %
průměrný16x42.1 %
nízký2x5.3 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký14x36.8 %
průměrný23x60.5 %
nízký1x2.6 %
průměr 1.66
Vybrat jiný předmět