Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P02M Fyzikální chemie II (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 43 / 87 (49 %) Učebna: CH1 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá15x34.9 %
dobrá25x58.1 %
průměrná3x7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.72
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano7x16.3 %
spíše ano19x44.2 %
spíše ne11x25.6 %
rozhodně ne6x14 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano25x58.1 %
spíše ano17x39.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano27x62.8 %
spíše ano12x27.9 %
spíše ne2x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.7 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano16x37.2 %
spíše ano22x51.2 %
spíše ne3x7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.7 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké31x72.1 %
přiměrěné11x25.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.26

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x2.3 %
spíše ano24x55.8 %
spíše ne11x25.6 %
rozhodně ne6x14 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 2.52
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano26x60.5 %
spíše ano17x39.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano15x34.9 %
spíše ano11x25.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x37.2 %
průměr 1.48
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano24x57.1 %
spíše ano17x40.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano40x93 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit2x4.7 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano40x93 %
spíše ano3x7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž15x34.9 %
žena28x65.1 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.42x97.7 %
Nmgr.1x2.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé35x81.4 %
opakovaně8x18.6 %
průměr 1.19
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%36x83.7 %
75 – 50%6x14 %
50 – 25%1x2.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné10x23.3 %
průměrné29x67.4 %
podprůměrné3x7 %
špatné1x2.3 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký4x9.3 %
průměrný25x58.1 %
nízký14x32.6 %
průměr 2.23
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký10x23.3 %
průměrný29x67.4 %
nízký4x9.3 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět