Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P58 Fyzika pro geografy

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 30 (53 %) Učebna: VP Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá9x56.3 %
dobrá5x31.3 %
průměrná2x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne7x43.8 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit5x31.3 %
průměr 2.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x50 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x75 %
nízké2x12.5 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2.14

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.67
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.8

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x43.8 %
žena9x56.3 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%11x68.8 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%2x12.5 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné8x50 %
podprůměrné4x25 %
špatné0x0 %
průměr 2.94
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x18.8 %
průměrný11x68.8 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký8x50 %
průměrný8x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět