Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG452P04G Fyzika Země

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 27 / 98 (28 %) Učebna: M Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá9x33.3 %
dobrá14x51.9 %
průměrná4x14.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne7x25.9 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 2.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit8x29.6 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x14.8 %
přiměrěné13x48.1 %
nízké1x3.7 %
nemohu posoudit9x33.3 %
průměr 1.83

Vyučující

Blecha Vratislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne9x33.3 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 2.4
Fischer Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne7x25.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Blecha Vratislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.54
Fischer Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano19x70.4 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Blecha Vratislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x77.8 %
průměr 1.67
Fischer Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x22.2 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x70.4 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x33.3 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž16x59.3 %
žena11x40.7 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé26x96.3 %
opakovaně1x3.7 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%15x55.6 %
75 – 50%4x14.8 %
50 – 25%6x22.2 %
méně než 25%2x7.4 %
průměr 1.81
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné4x14.8 %
průměrné20x74.1 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné1x3.7 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x29.6 %
průměrný17x63 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký9x33.3 %
průměrný14x51.9 %
nízký4x14.8 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět