Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P91 Fyzická geografie Slovenska

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 16 / 71 (23 %) Učebna: VEZ Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x12.5 %
dobrá7x43.8 %
průměrná5x31.3 %
špatná2x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x12.5 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.83

Vyučující

Lipský Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Lipský Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.5
Lipský Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x62.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž8x50 %
žena8x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé14x87.5 %
opakovaně2x12.5 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%8x50 %
75 – 50%4x25 %
50 – 25%3x18.8 %
méně než 25%1x6.3 %
průměr 1.81
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné6x37.5 %
průměrné7x43.8 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x50 %
průměrný6x37.5 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký6x37.5 %
průměrný9x56.3 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět