Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P50 Forenzní genetika

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 27 (56 %) Učebna: B2 Termín: Pá,11:05

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá5x33.3 %
dobrá10x66.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné11x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.92

Vyučující

Drábek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.29
Korabečná Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.92
Šimková Halina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Drábek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.62
Korabečná Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.54
Šimková Halina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Drábek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 1.67
Korabečná Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 1.67
Šimková Halina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano9x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž2x13.3 %
žena13x86.7 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.14x93.3 %
Ph.D.1x6.7 %
průměr 2.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%9x60 %
75 – 50%4x26.7 %
50 – 25%2x13.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné12x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký11x73.3 %
průměrný4x26.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.27
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký5x33.3 %
průměrný10x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět