Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P07 Ekologie živočichů

Katedra ekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 19 / 99 (19 %) Učebna: B7 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá11x57.9 %
dobrá8x42.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x10.5 %
přiměrěné11x57.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.85

Vyučující

Storch David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.39
Kratochvíl Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.39
Storch David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.47
Kratochvíl Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.24
Storch David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x100 %
Kratochvíl Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x89.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x26.3 %
žena14x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.18x94.7 %
Nmgr.1x5.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%11x57.9 %
75 – 50%7x36.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.3 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x26.3 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký12x63.2 %
průměrný7x36.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.37
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký8x42.1 %
průměrný10x52.6 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět