Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P35 Ekologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 77 (23 %) Učebna: B14 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x11.1 %
dobrá10x55.6 %
průměrná6x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné13x72.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.93

Vyučující

Sklenář Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne8x44.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Vojta Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.5
Münzbergová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano9x50 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Sklenář Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Vojta Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.33
Münzbergová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.31
Sklenář Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x77.8 %
průměr 1.75
Vojta Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x100 %
Münzbergová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x88.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.75

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x22.2 %
žena14x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x38.9 %
75 – 50%8x44.4 %
50 – 25%3x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.78
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký5x27.8 %
průměrný8x44.4 %
nízký5x27.8 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x11.1 %
průměrný15x83.3 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět