Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180C34 Didaktické aspekty výuky biologie

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 0/3 Z; 2 kr.
Respondentů: 20 / 22 (91 %) Učebna: B4 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá12x60 %
dobrá7x35 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano4x20 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit15x75 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit16x80 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x85 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.06

Vyučující

Kolková Jiřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano8x40 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Kolková Jiřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Kolková Jiřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x65 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x15 %
žena17x85 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.9x45 %
Nmgr.11x55 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.55
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%20x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré3x15 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné12x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.45
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký10x50 %
průměrný10x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký16x80 %
průměrný4x20 %
nízký0x0 %
průměr 1.2
Vybrat jiný předmět