Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P07A Demografická analýza I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 42 / 84 (50 %) Učebna: Z3 Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá23x54.8 %
dobrá17x40.5 %
průměrná2x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano36x85.7 %
spíše ano6x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano34x81 %
spíše ano8x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano21x50 %
spíše ano16x38.1 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.1 %
průměr 1.51
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano10x23.8 %
spíše ano21x50 %
spíše ne4x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x16.7 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké14x33.3 %
přiměrěné21x50 %
nízké2x4.8 %
nemohu posoudit5x11.9 %
průměr 1.68

Vyučující

Burcin Boris ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano17x40.5 %
spíše ano19x45.2 %
spíše ne6x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Čady Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano14x58.3 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.13
Rybová Kristýna ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano10x40 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 1.84
Burcin Boris je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano29x69 %
spíše ano13x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Čady Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.17
Rybová Kristýna je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 1.26
Burcin Boris je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano22x52.4 %
spíše ano7x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x31 %
průměr 1.24
Čady Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x50 %
průměr 1.25
Rybová Kristýna je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x48 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano28x68.3 %
spíše ano13x31.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano32x76.2 %
spíše ano9x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano28x66.7 %
spíše ano13x31 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž15x35.7 %
žena27x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.39x92.9 %
Nmgr.3x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé41x97.6 %
opakovaně1x2.4 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%39x92.9 %
75 – 50%2x4.8 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x2.4 %
nadprůměrné5x11.9 %
průměrné31x73.8 %
podprůměrné5x11.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký26x61.9 %
průměrný16x38.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký22x52.4 %
průměrný18x42.9 %
nízký2x4.8 %
průměr 1.52
Vybrat jiný předmět