Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180C17 Cvičení z didaktiky biologie

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 0/3 Z; 2 kr.
Respondentů: 20 / 26 (77 %) Učebna: B4 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá18x90 %
dobrá2x10 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.05
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.39
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké9x45 %
přiměrěné9x45 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.58

Vyučující

Blažová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Blažová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Blažová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x35 %
průměr 1.23
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x25 %
žena15x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.9x45 %
Nmgr.9x45 %
Ph.D.2x10 %
průměr 1.65
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%20x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné8x40 %
průměrné10x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký10x50 %
průměrný10x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký16x80 %
průměrný4x20 %
nízký0x0 %
průměr 1.2
Vybrat jiný předmět