Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P22 Chemie léčiv

Katedra organické chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 22 / 47 (47 %) Učebna: CH3 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá11x50 %
dobrá9x40.9 %
průměrná2x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x31.8 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné20x90.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 2

Vyučující

Smrček Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Smrček Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.1
Smrček Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x59.1 %
průměr 1.56
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.52
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.81
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano11x50 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x27.3 %
žena16x72.7 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.14x63.6 %
Nmgr.6x27.3 %
Ph.D.2x9.1 %
průměr 1.45
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%16x72.7 %
75 – 50%6x27.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré4x18.2 %
nadprůměrné6x27.3 %
průměrné12x54.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.36
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký16x72.7 %
průměrný6x27.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.27
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký10x45.5 %
průměrný11x50 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět