Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P04 Biochemie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 5/0 Zk; 7 kr.
Respondentů: 35 / 187 (19 %) Učebna: B7 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá17x48.6 %
dobrá16x45.7 %
průměrná2x5.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano24x68.6 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x20 %
spíše ano18x51.4 %
spíše ne9x25.7 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano21x60 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano21x60 %
spíše ne5x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.91
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké8x22.9 %
přiměrěné23x65.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x11.4 %
průměr 1.74

Vyučující

Folk Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano9x25.7 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne12x34.3 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Brábek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano11x31.4 %
spíše ano17x48.6 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Kalous Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano16x45.7 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Folk Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano16x45.7 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.55
Brábek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano20x57.1 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.39
Kalous Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano20x57.1 %
spíše ano14x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.41
Folk Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit32x91.4 %
průměr 2.67
Brábek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x2.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x97.1 %
průměr 1
Kalous Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x2.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x97.1 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano19x54.3 %
spíše ano14x40 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano26x74.3 %
spíše ano5x14.3 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x14.3 %
žena30x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%27x77.1 %
75 – 50%6x17.1 %
50 – 25%1x2.9 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x5.7 %
nadprůměrné7x20 %
průměrné23x65.7 %
podprůměrné3x8.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký16x45.7 %
průměrný18x51.4 %
nízký1x2.9 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký15x44.1 %
průměrný18x52.9 %
nízký1x2.9 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět