Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P39 Batrachologie a herpetologie

Katedra zoologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 12 / 26 (46 %) Učebna: B2P Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá11x91.7 %
dobrá1x8.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x25 %
přiměrěné4x33.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 1.57

Vyučující

Rehák Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Rehák Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Rehák Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž2x16.7 %
žena10x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.11x91.7 %
Ph.D.1x8.3 %
průměr 2.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé9x75 %
opakovaně3x25 %
průměr 1.25
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%10x83.3 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x16.7 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné7x58.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký11x91.7 %
průměrný1x8.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký9x75 %
průměrný3x25 %
nízký0x0 %
průměr 1.25
Vybrat jiný předmět